Lãi Suất Vay Các Ngân Hàng Hỗ Trợ Dự Án Akari City I T03.2023

REI chia sẻ anh chị lãi suất tham khảo vay cho dự án Akari City, chi tiết thay đổi tuỳ thời điểm vay của khách hàng.

Áp dụng chương trình Tháng 3. 2023

_____________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Website: https://www.reinvestor.vn

Xem thêm